Regler-Bra att veta


FÄBOLOPPET  SÄRNA MTB

14 Juli 2019

Bra att veta


 • Fäboloppet är sanktionerade av Svenska Cykelförbundet, mer information om vad detta innebär hittar ni på förbundets hemsida, www.scf.se.
 • Dusch och omklädning i skolan i Särna.
 • Fäboloppet samarbetar med Särna längdskidklubb som tillhandahåller tidtagningstjänst.
 • Efteranmälan kan göras i mån av plats för Fäboloppet – fram till 2 timme före start. Efteranmälningsavgift tillkommer med 100 kr.
 • Vid samtliga depåer finns möjlighet till enklare service.
 • Alla depåer i Fäboloppet erbjuder samtliga deltagare att fylla på vatten/sportdryck, m.m.
 • Om du av någon anledning stannar under loppet så ber vi dig att kliva av vägbanan och ta med cykeln för att inte riskera övriga cyklisters säkerhet.
 • För övernattning i samband med Fäboloppet rekommenderar vi kontakt med Turistbyrån www.visitidre.se

Tel: 0253-598000 eller Bed and Breakfast Knappgården Särna http://www.knappgarden.se/, Tel: 0253-10437 

 • Startnummerlapp hämtas vid starten på Mickeltemplet.
 • I anslutning till start & målgång finns också möjlighet till parkering.
 • Kom väl förberedd och i god tid till loppet. Se till att vara fysiskt förberedd med träning och mat.
 • I det fall du bryter loppet och EJ har möjlighet att själv ta dig till närmaste depå så uppmanar vi dig att göra någon uppmärksam på din position och meddela denna vid nästa kontroll för att upphämtning ska ske så snart som möjligt. Arrangören har fasta och rörliga funktionärer längs hela banan som hjälper dig/er så fort som möjligt.
 • Eftersom att loppet går på EJ avlysta vägar ber vi alla cyklister att visa hänsyn till övriga trafikanter och följa de allmänna lagar och regler som finns.
 • Utmed banan finns röda & blåa pilar som visar vägen. Uppmärksamma att motionsloppets olika distanser delvis går på samma banor och att de, där de skiljs åt, märks med gällande distans. Trafikvakter och funktionärer finns utmed banan för att göra er och övriga trafikanter uppmärksam om varandra.
 • Fäboloppet är ett miljömedvetet evenemang och uppmuntrar därför samtliga deltagare att inte kasta skräp i naturen, ta med er skräpet och kasta på anvisad plats vid nästkommande depå.


Information till dig som redan har, eller funderar på att anmäla dig till Fäboloppet MTB 2018.

I samband med att du anmäler dig till loppet så accepterar du, och förhåller dig till, den information och de regler som framgår i detta dokument.


Regler


 • Deltagares person- & kontaktuppgifter kan komma att publiceras offentligt.
 • Deltagares person- & kontaktuppgifter kan komma att disponeras av Fäboloppets olika samarbetspartners.
 • Deltagare är skyldig att följa av funktionär givna direktiv.
 • Deltagande sker på egen risk.
 • Deltagare ansvarar själv för överträdelser av gällande vägtrafikförordningar.
 • Deltagare ansvarar själv för överträdelser av arrangemangets gällande bestämmelser.
 • Arrangör ansvarar ej för skada som vållas av deltagare eller som denne drabbas av.
 • Deltagare är skyldig att erlägga av arrangören fastställd anmälningsavgift.
 • Deltagares cykel ska befinna sig i det skick som gällande trafikförordning föreskriver.
 • Cykel med frikrans ska vara försedd med två av varandra oberoende bromsanordningar.
 • Cykelhjälm av godkänd typ ska användas.
 • Arrangören förbjuder av säkerhetsskäl hörlurar i öronen.
 • Nummerlapp och eventuell annan identifikation tilldelad av arrangören ska bäras väl fastsatt och synlig.
 • Arrangören ansvarar ej för utrustning eller annat eventuellt material som riskerar att gå sönder eller stjälas i samband med Fäboloppet.
 • Erlagd anmälningsavgift betalas ej tillbaka vid uteblivet deltagande.
 • Deltagare måste följa instruktioner för deltagande för att tidtagningen ska fungera korrekt.
 • Deltagare är medvetna om att tidtagning av olika anledningar kan sluta fungera eller visa en felaktig tid.
 • Deltagare får ej använda telefon medan denne sitter på cykel, varken för sms, foto eller samtal. Om telefon behöver användas såsom vid nödsituation så se först till att komma bort från vägen för att ej riskera andra cyklisters säkerhet.
 • I övrigt ska gällande trafikregler, lagar och förordningar utmed banan efterföljas.

Bli medlem även i Särna CK!  Person: 150kr , Familj: 300kr.

BG: 687-5165   Swish: 1235978333


Copyright © MasterBlazter 2015 All Rights Reserved