Barnloppet


FÄBOLOPPET  SÄRNA MTB

14 Juli 2019

Inbjudan och PM: Särna CK MTB-race 16.7 2018.


Arrangör: Särna CK.


Klasser:

Flickor -6 år f. 2012 och yngre 400 m  Start: Kl. 18.00.

Pojkar -6 år f. 2012 och yngre 400 m  Start: Kl. 18.10.

Flickor -6 år f. 2012 och yngre 500 m Teknikbana Start: Kl. 18.20.

Pojkar -6 år f. 2012 och yngre 500 m Teknikbana Start: Kl. 18.30.   

Flickor 7-10 år f. 2008-2011 2 km (1,5 km+500 m) Start: Kl. 18.45.

Pojkar 7-10 år f. 2008-2011 2 km (1,5 km+500 m) Start: Kl. 18.50.

Flickor 11-13 år f. 2005-2007 3,5 km (2x1,5 km+500 m) Start: Kl. 19.15.                                                 

Pojkar 11-13 år f. 2005-2007 3,5 km (2x1,5 km+500 m) Start: Kl. 19.30.

Flickor 14-16 år f. 2002-2004 5 km (3x1,5 km+500 m) Start: Kl. 19.45.

Pojkar 14-16 år f. 2002-2004 5 km (3x1,5 km+500 m) Start: Kl. 20.15.


Obs! Tidtagning 7-16 år. Avslutar med ett varv (500 m) i teknikbanan.

Gemensam start kommer tillämpas i alla klasser.


Banmärkning:

Målade vita pilar i banorna + avstängningar med rödvita sniselband


Bankartor:

Finns anslagna på informationstavlan vid tävlingsexpeditionen Skidstugan Mickeltemplets elljusspår.

       

Anmälan:

sigrid.m.larsson@gmail.com senast söndag 15.7.                                                                                                                                                       

Fr.o.m. 16.7 direktanmälan vid tävlingsexpeditionen Skidstugan Mickeltemplets elljusspår senast kl. 17.00. 


Information:

Sven Larsson, tävlingsledare 073-180 47 51 sven.larsson1951@gmail.com


Anmälningsavgifter:

Flickor och Pojkar f. 2002-2012 och yngre 50 :-. Betalas kontant eller med swish vid hämtning                                   

av nummerlapp vid start- och målplatsen. Swish Särna CK 1235978333.


Resultatlistor:

Anslås på informationstavlan vid tävlingsexpeditionen Skidstugan Mickeltemplets elljusspår


Priser:

Medaljer till alla fullföljande Flickor och Pojkar f. 2002-2012 och yngre.

             

Start- och målplats:

Mickeltemplets Ski&Bike Arena.


Toaletter:

Skidstugan Mickeltemplets elljusspår.


Dusch och omklädning:

Skidstugan Mickeltemplets elljusspår.


Säkerhetsföreskrifter:

Varje deltagare med ledare ansvarar att cykeln fungerar, framför allt bromsar + godkänd hjälm.

Arrangören Särna CK har ansvar att alla som ställer upp har hjälm vid start och under loppet.

Alla deltagare ställer upp på egen risk. Arrangören har inget ansvar om någon kör ut i skogen eller krockar med någon annan.


Välkomna!


Särna CK


Bli medlem även i Särna CK!  Person: 150kr , Familj: 300kr.

BG: 687-5165   Swish: 1235978333